Juhlsminde

Fra KoldingWiki
Juhlsminde, 1904. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Poul Jensen Juhl fra Sdr. Bjert fik i 1861 næringsbevis i Kolding som brygger. I 1872 erhvervede han den sydøstlige hjørnegrund, Agtrupvej 2, på hjørnet af Agtrupvej og nuværende Haderslevvej. Op mod 1890 beskrives bryggeriet som et hvidtølsbryggeri med en årsproduktion på 1.800 tdr. hvidtøl og med 5 ansatte. 1891-1903 var bryggeriet byens næststørste producent af skattefrit øl, der dog kun udgjorde under 40% af Slotsmøllens produktion af skattefrit øl.

I 1904 overtages bryggeriet af Jens Møller Nielsen, som driver bryggeriet videre i ca. 30 år. Foruden hvidtølsproduktion havde bryggeriet i starten af 1900-tallet depot med egen aftapning for bayersk øl fra Slotsmøllen og fra 1908 depot og hovedforretning for de Forenede Bryggerier i København. Brygningen af hvidtøl ophørte i 1928 og virksomheden fortsatte som maltgøreri og øldepot for bl.a. Tuborg. Jens Møller Nielsen døde i 1939 og hans hustru fortsatte i nogle få med maltgøreri.

Bygningerne blev nedrevet i begyndelsen af 1960erne for at give plads til ”Sønderport”-Bankernes og Sparekassens Hus, som stod færdigt i slutningen af 1966.(Kolding Stadsarkiv)

Litteratur og kilder

  • Carsten Fladmose Madsen: Ølbryggere i Kolding, Koldingbogen 1993.
  • Flemming Birck Pedersen: Bryggeriet Juhlsminde og Jens Møller Nielsen, Samlerringen, 30. årg., nr. 33, 1999.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 46.4 Agtrupvej og 66.84.