Jens Jørgensen Riis

Fra KoldingWiki

Jens Jørgensen Riis

Født: 1691

Død: 1779

Ægtefælle: -

Erhverv: Borgmester

Borgmester Jens Jørgensen Riis (1691-1779), der var født i Givskud i 1691, begyndte sin karriere på et postkontor i Kolding, men blev hurtigt forfremmet til postskriver i København. I 1715 søgte og fik han stillingen som postmester i Kolding. Da han i øvrigt havde gode anbefalinger, fik han også embedet som tolder.

Tolder havde indtil da været Hans Pedersen, der også var borgmester, men han var gammel og svag og ville gerne aflastes også på borgmesterposten. Han søgte derfor i 1723 om at tage en “vicarius” og anbefalede Jens Jørgensen Riis som sin arvtager. I marts samme år blev Jens Jørgensen Riis bevilliget til “at komme borgmester Hans Pedersen i Kolding til hjælp i embedet og hannem succedere”. Dette skete allerede i 1724, da Hans Pedersen døde.

Da Jens Jørgensen Riis gik af som borgmester i 1759, fremhævede han blandt sine bedrifter, at der var blevet sluttet fred med Hartebønderne om Nørrevangen, at de offentlige bygninger – bl.a. kirken, den latinske skole, præstegården, rektorboligen og rådhuset var blevet nybygget eller renoveret, at brand-, vej- og vandvæsnet var blevet forbedret, og at byens fattigkasse var avanceret fra 1000 til 3000 rdl. Han var endvidere arkitekten bag valget af et borgerråd, de såkaldte eligerede borgere, fra 1726. Endelig sørgede han for, at alle byens papirer blev skrevet i kopibøger, så man havde styr på, hvad der var blevet besluttet.

I 1758 ansøgte Jens Jørgensen Riis om afsked fra borgmesterembedet – han ville gerne bibeholde sine to andre embeder som postmester og tolder. Det blev ham bevilliget i 1759 og som anerkendelse for sit virke fik han titel af kommerceråd.

I 1765 tilskødede Jens Jørgensen Riis i et gavebrev sin toft syd for Kolding til “alle tiders fattige lemmer i Kolding by og Givskud sogn”. I 1874 søgte Kolding Byråd Indenrigsministeriets tilladelse til at omdanne gavebrevets bestemmelse om, at toften skulle udlejes til borgere i Kolding “som driver avling” til et legat. I 1915 fik Kolding Kommune fri dispositionsret over jorden mod at betale en erstatning til legatet.

I 1936 mindedes Kolding Kommune Jens Jørgensen Riis ved at navngive den nye skole Riis Toft Skole. (Kolding Stadsarkiv).


Litteratur og kilder

  • Rådhus og bystyre i Kolding 1500-2000. Birgitte Dedenroth-Schou og Jens Åge S. Petersen, Kolding Stadsarkiv 2001.
  • P. Eliassen: To Koldingborgmestre, Vejle Amts Årbog, 1911.