Inger Dall

Fra KoldingWiki
Inger Dall. Kolding Stadsarkiv, Fotograf L. Fransson, Kolding 2002

Inger Dall (Født 12. juli 1945 i Meng, Aller) var medlem af Kolding Byråd 2002-2005 for Venstre. Herudover uddannet sygehjælper, og hun var ejer af Søndergård Kunde- og Kattepension i Hylke.

Da hun blev valgt ind i Kolding Byråd i november 2001 for partiet Venstre, var hun også formand for Liberalt Oplysningsforbund (LOF) og konstitueret leder for foreningens aftenskole. Hun var gift med dyrlæge Ove Husted Dall og har to sønner Rasmus og Mads. De sociale, kulturelle og integrationsmæssige områder var meget centrale for hende. Forholdene for børnefamilierne og for de ældre er også områder, hun ønskede at påvirke som lokalpolitiker. I Kolding Byråd fik hun posten som næstformand for kulturudvalget og fra 1. januar 2002 kom hun i børneudvalget, social- og arbejdsmarkedsudvalget, seniorudvalget samt klagerådet vedrørende hjemmehjælp. Hun sad også på dette tidspunkt i integrationsrådet, og i teaterforeningens- og Kolding Kunstforenings bestyrelse.

Inger Dall undlod at stille op igen ved det efterfølgende byrådsvalg, da hun havde gennemgået en knæoperation, der desværre ikke lykkedes og efterlod hende med store smerter.

Litteratur og kilder

  • Kvindelige lokalpolitikere i Kolding 1909-2005, skrevet af historiestuderende ved Syddansk Universitet, Kolding. Redigeret af Mogens R. Nissen. Udgivet som webpublikation af Kolding Stadsarkiv, 2009 på http://www.koldingstadsarkiv.dk