Industriforeningen

Fra KoldingWiki

Industriforeningen

Stiftet: 4. maj 1862

Nedlagt: -

Formål: Fremme erhverv og industri i Kolding

Adresse: Industrien

Industriforeningens sal, ca. 1940. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.
Industriforeningens lokaler blev benyttet til mange formål. Her er det slagtermesterforeningen, der holder jubilæum, 11.10. 1931. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Industriforeningen, stiftet den 4. maj 1862.

Foreningshistorie

Da lavene i 1850erne var blevet nedlagt som følge af indførelsen af den nye næringslov, dannedes en række håndværkerforeninger landet over. I Kolding stiftedes foreningen under et borgermøde på Rådhuset søndag den 4. maj 1862, dengang med navnet Foreningen af Haandværkere og Industridrivende i Kolding, foreningens første formand var H. Fønss, ved generalforsamlingen i juni 1868 var handskemager Hans Jørgensen blevet formand. Foreningen tog sig af medlemmernes sociale sikring og mestrenes faglige udvikling. Fra 1868 lejede man sig ind i den borgerlige klub Enighedens lokaler i Jernbanegade 13, og i 1886 købte foreningen lokalerne.


Foreningen byggede i 1888 en teatersal, der blev lejet ud til foreninger m.v. Huset havde efterhånden udviklet sig til at blive byens forsamlingshus. Salen brændte imidlertid i august 1943, og det varede 7 år, før en ny bygning, en etage højere end den gamle, kunne indvies i september 1950. Arkitekten Sigurd Madsen havde tegnet huset, og maleren Anton Schrøder stod for udsmykningen af teatersalen og havesalen.


I 1985 var foreningens økonomi blevet så anstrengt, at den bad kommunen om hjælp. I forbindelse med byggeriet i 1950 havde kommunen givet nogle fordelagtige lån mod at få indbygget en forkøbsret i kontrakten. Denne forkøbsret gjorde kommunen derfor brug af, hvorefter foreningen lejede sig ind.


En stor ombygning stod færdig i 1989-1991, men varietéen Sans Souci måtte lukke. Bygningen har siden rummet forskellige restauranter og diskoteker.

Formænd

Litteratur og kilder

  • Industriforeningen, A1548, Kolding Stadsarkiv
  • Dedenroth-Schou, Poul: Foreningen af Håndværkere og Industridrivende i Kolding 1862-1987. Kolding, 1987.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 64.909.
  • Iværksætterne, af Helle Juhl, Kolding Stadsarkiv, 2018