Det Konservative Folkeparti

Fra KoldingWiki
(Omdirigeret fra Højre)

Betegnelsen Højre blev allerede anvendt i 1849 om de konservative helstatsmænd og godsejere, men gruppen var ikke organiseret som et egentligt politisk parti i Rigsdagen. I 1878 var gruppen De Nationalliberale efterhånden blevet indlemmet i Højre og i 1883 blev der dannet en landsorganisation. I 1915 ændrede partiet navn til Det Konservative Folkeparti, men det repræsenterede fortsat handelen, industrien og storlandbrugets interesser samt gik ind for et stærkt, nationalt forsvar.


I december 1882 blev Højres Vælger-, Arbejder- og Understøttelsesforening stiftet på initiativ af bl.a. byrådsmedlemmerne fabrikant A. L. Johansen og tobaksfabrikant S.W. Bruun. Vælgerforeningen skulle arbejde for valget af hæderlige og selvstændige mænd til byrådet, Arbejderforeningen skulle samle arbejdere og arbejdsgivere og forbedre arbejdernes levevilkår, mens Understøttelsesforeningen skulle støtte værdigt trængende, så de kunne undgå Fattigvæsenet.

Højre organiserede sig første gang i Kolding i december 1882 med oprettelsen af Højres Arbejder- og Vælgerforening, og den 30. juni 1885 blev endnu en konservativ forening, Den konservative Klub, stiftet på Svenssons Hotel. Den 27. november 1896 blev de to foreninger sluttet sammen, og Højreforeningen for Kolding og Omegn. P. A. Madvig blev angiveligt foreningens første formand. Foreningen skiftede senere navn til Koldingkredsens Konservative Vælgerforening og i 1970 ændredes navnet igen til Kolding Konservative Vælgerforening.

Højreforeningen for Kolding og Omegn første bestyrelse stod i november 1896 af apotekher Müller, løjtnant Kjeldskov, toldassistent Nielsen, lithograf Neuhausen, fabrikant Johan Volkert, købmand Alfr. Schmidt, handelsagten Conrad Andersen, overretssagfører Holberg og slagter Peter Ørum.

Siden 1921 har der eksisteret en afdeling af Konservativ Ungdom i Kolding. I perioden mellem ca. 1935 og til 1971 eksisterede også Den konservative Kvindekreds for Kolding og Omegn.

Henvisninger