GO-ON

Fra KoldingWiki

Gymnastikforening GO-ON, der blev stiftet den 22. april 1920 af H.A. Hansen, senere lærer og skoledirektør. Foreningen fokuserede særligt på redskabsgymnastikken og Niels Bukh-gymnastikken.

I 1940 og 1951 angives foreningens formand som H. Refsholm (Læssøegade).

Litteratur og kilder

  • Vejviseren 1940 og 1951
  • Poul Sørensen: Sporten og Friluftslivet i Knud Moseholm m.fl. (red.): Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970, bind 2, 1979.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 79.5.