Friskolen

Fra KoldingWiki
Friskolebygningen fra 1879. Billedet er fra 100-års jubilæet i 1979. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

I 1840 blev der oprettet en fri-/fattigskole for de børn i Kolding Kommune, hvis forældre ikke kunne betale skolepenge. Først lejede Kommunalbestyrelsen lokaler til friskolen i Låsbygade, i 1847 byggedes en ny skole i Sviegade, der allerede i 1879 pga. det hastigt voksende børnetal måtte erstattes af en ny - den gule midterste skolebygning i Skolegade, nuværende Nicolai for Børn. I Friskolen var der kun halvdagsundervisning, først i 1911 blev der gratis heldags folkeskoleundervisning for alle børn i Kolding.(Kolding Stadsarkiv).


Litteratur og kilder

  • Anders Malling Aaboer, Birgitte Dedenroth-Schou og Jens Åge S. Petersen: Folkeskolen i Kolding fra 1814 til i dag, Kolding Stadsarkiv, 2004.