Friis og Juhl Vinhandel

Fra KoldingWiki

Friis & Juhl Vinhandel blev grundlagt i Flensborg 1. maj 1836 af købmand Johannes H. Juhl som vinhandel en gros og en detail. Hans Christian Thomsen Friis og Hans Christensen Juhl var begge i familie med grundlæggeren og kom i lære i firmaet henholdsvis 1856 og 1857. I 1865 oprettede firmaet en filial i Kolding for at kunne betjene de nørrejyske kunder efter krigen i 1864. Filialen overgik 1867 til H.C. Juhl og H.C. Friis som indehavere stadig i samarbejde med Flensborg-firmaet, der i 1870 blev en filial af Kolding-firmaet. Flensborg-afdelingen blev afhændet 1878.

I Kolding etablerede firmaet sig i Låsbygade 30 (før 1935 Låsbygade 38), hvor der opførtes pakhus og lagerbygninger. Juhl udtrådte af firmaet 1888 efter at han i København havde etableret en filial under navn Juhl & Friis, København. H.C. Friis døde 1901 og firmaet videreførtes en tid af enken Mathilde Friis til sønnernes overtagelse i 1910.

I 1912 betegnes firmaet som en af de mere betydelige af sin slags med filialer i Vejle, Esbjerg, Holstebro, Silkeborg og Varde. I 1910 blev firmaet overtaget af brødrene Vilhelm Friis og Chr. Friis. Fra 1923 var Vilhelm Friis eneindehaver. I 1943 blev 3. generation optaget med sønnen Paul Friis som medindehaver. Ved firmaets 100-års jubilæum i 1936 var der en filial i Ringkøbing og depoter/agenturer i 11 jyske byer og i København. Firmaet havde forbindelse med "de fineste eksporthuse i de vinproducerende lande”. Vinhandler Vilhelm Friis døde 7.5.1952, og firmaet i Låsbygade lukkede i slutningen af 1950erne. Broderen Ejnar Chr. Friis drev gennem mange år vinforretning i Jernbanegade og døde i april 1959. Hans firma blev overtaget af Arne M. Hansen, Århus. (Kolding Stadsarkiv).

Litteratur og kilder

  • Friis & Juhl Vinhandel, Kolding 1936. Erhvervsarkivets arkivoversigter, bd. 2,1993, side 38f.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 99.4 Friis, Vilhelm.
  • Fra Chr. Friis findes et mindre erhvervsarkiv i Kolding Stadsarkiv (A5194).
  • I Erhvervsarkivet i Århus findes et mere omfattende arkiv fra Chr. Friis' Efterflg, 1927-77.