Fredensgade

Fra KoldingWiki

Gaden har haft sit navn siden 1928. Fra 1911 - 1928 hed gaden Østerbrogade, som da flyttedes til den nuværende Østerbrogade.


Karréen Fredengade/Hollændervej med bioværket i gården blev byfornyet 1992-97 ud fra økologiske og ressourcebevidste principper. Karréen består af 135 boliger, hvor der overalt er anvendt miljøvenlige materialer. I bioværket renses beboernes spildevand biologisk, og det rensede vand ledes derefter via et rodzoneanlæg til grundvandet under karréen. I gårdrummet er der miljøstationer, komposteringspladser og nyttehaver.


Litteratur og kilder


  • Lokale vejvisere 1877 - 1993.
  • www.kolding.dk