Enevold Sørensen

Fra KoldingWiki

Enevold Sørensen

B12769 - ca 1900 - Enevold Sørensen.jpg
Enevold Sørensen, ca- 1900

Født: 1850

Død: 1920

Ægtefælle: -

Erhverv: Redaktør, politiker, minister

Enevold Sørensen (1850-1920) redaktør, byrådsmedlem, landtingsmedlem kulturminister, indenrigsminister. Medlem af Kolding byråd 1882-1901. Redaktør på Kolding Folkeblad 1872-1901.

Livshistorie

Enevold Sørensen (1850-1920) blev født 21. september 1850 i Karrebæksminde som søn af en skibsfører. Han tog skolelærereksamen 1869 fra Blågårds Seminarium og var et par år huslærer. I 1872 blev han redaktør af Kolding Folkeblad, da det som det første af Chresten Bergs aviser, kaldet De Bergske blade, begyndte at udkomme. Han viste sig at være en praktisk mand med talent for at administrere og redigere. Hans skribentvirksomhed er blevet betegnet som solidt oplysende. I hans redaktørtid fik avisen otte aflæggere.

Enevold Sørensen blev medlem af Kolding byråd 1882. Byen havde som eneste købstad i Danmark venstreflertal, men borgmesteren var på dette tidspunkt stadig en kongelig udnævnt embedsmand. Som byrådsmedlem arbejdede han bl.a. med de offentlige værker og skolevæsnet. Han valgtes 1887 til Folketinget i Vonsild-kredsen, men opnåede ikke genvalg 1892. 1898 valgtes han i Kolding-kredsen, som han repræsenterede til 1910. Herefter var han i otte år kongevalgt landstingsmand, til han udtrådte af Rigsdagen i 1918 pga. sygdom. Som folketingsmand tilsluttede han sig Venstrereformpartiet (Bergs arvtagere)og tilhørte inderkredsen omkring J.C. Christensen.

I 1901 blev han ved Systemskiftet indenrigsminister i den første Venstreregering, hvorefter han opgav redaktørposten på Kolding Folkeblad og medlemskabet af byrådet. Han var indenrigsminister 1901-1905 og kultusminister (dvs. undervisnings-, kirke- og kulturminister) 1905-1909. Af Venstre-ministrene fra 1901 fik han den længste ubrudte ministertid.

Hans sidste leveår blev præget af sygdom. Han døde 1. februar 1920 og blev begravet i København. Ved hans 100-års fødselsdag blev der givet denne karakteristik af ham:” Det, der gjorde ham til en fremragende dygtighed, var en klar forstand, en ypperlig hukommelse og en jernflid” (K. F. 21.9.1950). Hans personlige fremtræden var beskeden, og de, der ikke kendte ham, kunne være tilbøjelige til at anse ham for ubegavet.

På Kolding Rådhus hænger et maleri af ham udført af Laurits Tuxen 1906 som forarbejde til det større værk ”Man rejser sig fra bordet”. Kommunen erhvervede maleriet i marts-april 1920. Ved gadenavnereformen i 1937 vedtoges gadenavnet Enevold Sørensens Vej.

Litteratur og kilder

  • Kristian Hvidt i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., bd. 14, 1983. Inderigsministeriet 1848-1998, 1998.
  • Lise Svanholm: Laurits Tuxen, 1990.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 99.4. A 98. Borgmesterkontorets Journalsager 351.854 (vedr. køb af maleri).