Eltang Skole

Fra KoldingWiki
Eltang Skole, 1968. Kolding Stadsarkiv, Fotograf Lisberg.

Eltang Centralskole, som den hed oprindelig, blev indviet i november 1964, men allerede i 1963 begyndte man at flytte eleverne ind i den endnu ikke færdige centralskole. Skolen er tegnet af arkitekt Sigurd Madsen.

Opførelsen af Centralskolen betød nedlæggelse af en række mindre skoler i Eltang-Sdr. Vilstrup Kommune. Centralskolen erstattede Eltang Kirkeskole, Lilballe Forskole, Eltang Byskole, Eltang Forskole samt Sdr. Vilstrup Hovedskole og Sdr. Vilstrup Forskole.

Der var en del modstand mod centraliseringen af skolevæsenet, da man frygtede, at det ville gå ud over landsbyerne. De små skoler var en vigtig del af lokallivet, og skolerne fungerede ganske godt. Det var tidens krav om større faglige muligheder, der nødvendiggjorde sammenlægningen.

Eltang Skole har 0.-6. klasse og rummer også en børnehave.

Eltang Kirkeskole var den første skole i Eltang og oprettedes som en af de i alt 240 rytterskoler på Frederik 4.s initiativ. Skolen i Eltang kom til at ligge foran kirken. Den gamle rytterskole fungerede helt frem til 1920, hvor der blev bygget en ny ved siden af. Denne skole blev nedrevet i 1963, da Centralskolen blev bygget. Den gamle rytterskolebygning findes stadig og anvendes i dag til privatbolig.

Alle Frederik 4.s rytterskoler er ens. De er let genkendelige med deres tre skorstene og sandstenstavle. Eltang rytterskoles sten er dog flyttet i forbindelse med ombygningen fra den oprindelige placering over døren til en placering mellem vinduerne.

Skolegangen i en rytterskole var fastlagt. Om sommeren gik man i skole fra 07.00-11.00 og 14.00-18.00, om vinteren 08.00-12.00 og igen fra 14.00-16.00. Skolen bestod af 6 rum – et spisekammer, sovekammer, køkken, stue, skolestue og stald. Selve skolestuen har været på ca. 36 m2 inkl. en lille entre. I undervisningen skulle piger og drenge være adskilte.

Litteratur og kilder

  • Anders Malling Aaboer, Birgitte Dedenroth-Schou og Jens Åge S. Petersen: Folkeskolen i Kolding fra 1814 til i dag, Kolding Stadsarkiv, 2004.
  • http://www.eltang-skole.kolding.dk.