Elektrogeno

Fra KoldingWiki
Hallen på Fabriksvej, 1964. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Elektrogeno blev grundlagt i 1947 af Walter Lauritzen og Erik Nielsen. Med en fortid hos De Danske Mejeriers Maskinfabrik så de muligheder i den store materialemangel, der på dette tidspunkt herskede i det danske samfund. Elektrogeno specialiserede sig i at reparere nedslidte fabriksmaskiner.

I begyndelsen holdt Elektrogeno til i det gamle mejeri på Parcelvej. Dets ekspansion nødvendigggjorde dog mere plads, og virksomheden flyttede derfor to gange inden for relativ kort tid: I 1949 til Nordre Havnevej og i perioden 1957-1965 til det sydlige industrikvarter.

Den ene af de to grundlæggere, Erik Nielsen, trådte i 1964 ud af Elektrogeno, hvorefter Walter Lauritzen blev eneejer. På dette tidspunkt var virksomhedens indtjening primært koncentreret omkring eksport.

I 1972 blev Elektrogeno omdannet til et aktieselskab, der i 1976 talte 250 ansatte. I 1986 blev virksomheden opkøbt af Gadan i Them ved Silkeborg. (Kolding Stadsarkiv).

Litteratur og kilder

  • Gunnar A. Engberg: Koldings Erhvervsliv i Knud Moseholm m.fl. (red.): Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970, bind 1, 1978.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 99.4. og 62.2.