Designskolen

Fra KoldingWiki

Designskolen i Kolding blev oprettet i 1967 under navnet Kunsthåndværkerskolen og lå i første omgang i Teknisk Skoles bygning på Vesterbrogade. Året efter flyttede skolen til Agtrupvej. I 1996 blev Kunsthåndværkerskolen en selvstændig selvejende institution. I 1998 flyttede skolen ind i Solars gamle bygninger i Ågade og skiftede i samme anledning navn til Designskolen.

Oprettelse af skolen

Bestyrelsen for Teknisk Skole drøftede for første gang i 1962 oprettelsen af en skole for kunsthåndværk i Kolding på initiativ af jyske kunsthåndværkere. Amtmand A.M. Wamberg støttede som formand for Regionplanudvalget for Trekantområdet (Vejle-Kolding-Fredericia) ideen i oktober 1963, og dommer J. Kisbye Møller, der var primus motor i arbejdet for at gøre Kolding til en uddannelsesby med bl.a. universitet, gik i gang med at undersøge mulighederne. Forstanderen for Teknisk Skole i Kolding J.P. Madsen førte pennen i 1966 i en betænkning til Undervisningsministeriet om oprettelse af en kunsthåndværkerskole i Kolding ved siden af den, der allerede fandtes i København. Skolen i Kolding skulle begynde med tre linier og også rumme en reklamefagskole. I argumenterne for skolens placering i Kolding pegede man på, at Museet på Koldinghus gav en god baggrund for arbejdet med museets store samlinger af kunsthåndværk. For at fremme sagen rejste borgmester Peter Ravn og J.P. Madsen i august 1966 til København for at overbevise Undervisningsministeren om sagen og det lykkedes dem at overbevise ham om, at skolen skulle ligge i Kolding og at den kunne begynde sin virksomhed i august 1967 med linierne tekstil (stoftryk og væv) og reklame. Uddannelsen var 4-årig.

Administrativt blev skolen oprettet som en afdeling under Teknisk Skole i Kolding og i starten måtte man også klemme sig sammen i Teknisk Skoles bygning i Vesterbrogade. Kunsthåndværkerskolen fik egen leder. I juni 1967 ansatte bestyrelsen for Kolding Tekniske Skole maler og grafiker Kjeld Jensen, der kom fra en stilling som lærer ved Den Grafiske Højskole. Skolen begyndte den 11. september 1967 med 41 elever, der havde bestået optagelses-prøven. Allerede året efter fik skolen egne lokaler på Volkerts Fabrikker på Agtrupvej, og samme år fik man også oprettet en keramiklinie. I begyndelsen af 1980erne kom Beklædningslinien til. Skolens afgangsudstillinger blev herefter suppleret med meget professionelle modeshows i begyndelsen i Sans Souci. I 1977 havde Ole Isbrand afløst Kjeld Jen-sen som forstander. Han introducerede en lang række gæstelærere ved skolen.

Videre udvikling

Fra 1989 fik skolen et nyt grundlag med "Bekendtgørelse om uddannelse inden for design". Uddannelsen blev forlænget fra fire til fem år. Herefter skulle der være en et-årig tværfaglig grundskole, fire to-årige linier: Beklædning, Grafisk Design og Illustration, Keramik og Tekstil, og tre to-årige overbygningsinstitutter: Institut for Industriel Design, Insti-tut for Unika og Institut for Visuel Kommunikation. I starten af 1990erne måtte en del af skolen flytte til Saxovej pga. pladsproblemer på Agtrupvej. I 1995 oprettede skolen en ny uddannelse i Interaktivt Multimedie. Allerede i 1971 var der ønsker fremme om en adskillelse af Kunsthåndværkerskolen fra Teknisk Skole. Den 1. januar 1996 blev Kunsthåndværkerskolen en selvstændig selv-ejende institution direkte under Undervisningsministeriet. Skolen købte Solarbygningen i Ågade, der ombyggedes og udvidedes med det stor glasparti mod åen Arkitektfirmaet KHR A/S fra København vandt arkitektkonkurrencen. I 1998 flyttede skolen ind i det nye hus i Ågade 10. Dermed samledes alle skolens afdelinger under ét tag. Samtidig skiftede skolen navn til Designskolen Kolding. Uddannelsens indhold og struktur ændredes også. Målet var større tværfaglighed og, mere vægt på de teoretiske aspekter og formdannelse. I 2000 blev det første egentlige forskningsprojekt iværksat.

I 2003 indførtes en ny bekendtgørelse med uddannelse på bachelor- og kandidatniveau. Den første 4-årige resultatkontrakt indgås med Kulturministeriet. Samme år besluttede Kulturministeriet at lukke fagområdet Keramik i Kolding fra 2007.