De danske Forsvarsbrødre for Kolding og Omegn

Fra KoldingWiki
Grundstensnedlæggelse ved Forsvarsbrødrenes byggeri ved Dyrehavevej, 6.4. 1960. Kolding Stadsarkiv, Fotograf: N. N.

De danske Forsvarsbrødre for Kolding og Omegn blev stiftet i 1. april 1879 af restauratør N.P. Jørgensen (Kolding Banegård) og lædertouger Niels Christian Madsen. Formålet var at samle unge soldater, så de kunne videreføre deres kammeratskab fra soldatertiden og stå vagt om fædrelandskærligheden. Foreningen afholdt mange arrangementer for medlemmerne, og siden 1892 har der været afholdt præmieskydninger. Blandt de markante formænd hører fabrikant S. Winkler, danselærer Michael Madsen og assurandør Sv. Andersen. Konsul Christian Eff var æresmedlem af foreningen, og forsvarsbrødrene deltog da også i hans begravelse i 1953 med musikkorps og fane. Forsvarsbrødrenes Stiftelse, Dyrehavevej 100-106 blev indviet 7. juli 1960.

Den koldingensiske afdeling er en af over 100 forsvarsbrødreforeninger fordelt over hele landet. Foreningen fejrede 125 års jubilæum i 2004, men har i de senere år haft vigende tilslutning, da der ikke er så mange værnepligtige længere. (Kolding Stadsarkiv)

Formænd

Listen er ikke komplet, udvides løbende
 • Niels Christian Madsen, lædertouger, formand fra 1. april 1879 til 31. marts 1883
 • Iver Madsen Jessen, købmand, formand fra 1. april 1883 til 31. marts 1884.
 • Anders Peter Andersen, glarmester, formand fra 1. april 1884 til 1. april 1886
 • Christian Mogens Ulrik Sørensen, tømrermester, formand fra 28. oktober 1887 til 24. april 1888 og fra 13. maj 1889 til april 1891
 • Jes Lorentzen Hansen, værtshusholder og købmand, formand fra 13. maj 1889 til 1. juli 1902
 • Mads Jørgensen, skomager, formand fra 20. marts 1907 til april 1909?
 • Danselærer Michael Madsen, Strandhuse, angives som formand i vejviseren 1939 og frem til 1950
 • Assurandør Sv. E. Andersen, angives i telefonbogen 1956 som formand, han er stadigt formand i 1964-65

Litteratur og kilder

 • Svend Åge Sørensen: Forsvarsbrødrene i Kolding, Koldingbogen 2008.
 • Selskabet De danske Forsvarsbrødre for Kolding og Omegn 1879-1904.
 • 25 Aars Foreningshistorie. Selskabet De danske Forsvarsbrødre for Kolding og Omegn 1879-1954.