Dansk Typograf-Forbund

Fra KoldingWiki
Bent Rasmussen

Typograferne stiftede denne forening helt tilbage i 1875, hvilket gør Dansk Typograf-Forbund Kolding afdelingen til den ældste faglige forening i Kolding. Man stiftede foreningen på et møde i selvskab med formanden for den københavnske typografiske forening, R. P. Jensen. Alle Koldingtypograferne var til stede under mødet, og alle ti meldte sig efterfølgende ind i foreningen, som dengang blev kaldt TYPOGRAPHIA. Ligelede blev man enige om, at de typografkollegaer, som var i Ribe, Varde, Ringkøbing, Fredericia og Middelfart skulle høre ind under Kolding, fordi ingen af de ovennævnte byer havde mere end fem typografer.

I 1880 blev Jyllands typografiske Forening oprettet og i 1881 Dansk Typografisk Forening, som senere ændrede navn til Dansk Typograf-Forbund, hvis hovedsæde for landssammenslutningen i en årrække hørte hjemme i Kolding, hvilket har bevirket, at Koldingafdelingen har haft mange medlemmer af hovedbestyrelsen både dengang og senere.

Fra 1875-1921 var formands- og kassererposten sammenkoblet, og fra 1875-1975 har der været 35 formænd mod kun 6 kasserer. Derfor nævnes kun nogle få af dem, som har siddet på formandsposten og kassererposten gennem årenes løb: F: H. O. Christiansen 9 år, J. A. Mathiassen 9 år, Vald. Petersen 10 år, N. Chr. Andersen 10 år, Vald. Fr. Nielsen 11 år (til 1921 som F og K, formand og kasserer); K: P. Pedersen 7 år, Jørgen Andersen 27 år, Hans Kramer 6 år og Holger M. Jørgensen 7 år.

Dansk Typograf-Forbund Kolding afdeling blev aldrig en af de helt store fagforeninger, og det skyldes fagets område. Det til trods har fagforeningen formået at hævde sig, det var nemlig typograf P. Hvidtfeldt (1861-1945), som stiftede Arbejdernes Fællesorganisation og Socialdemokratisk Forening i Kolding, og var ligeledes formand for typograferne i 1886-1888, hvorefter han rejste fra byen, fordi han blev forretningsfører for provinsens typografer og senere kontorchef i arbejdsministeriet. For at nævne nogle flere har vi faktor Carl Knudsen, P. Rasmussen også faktor og ikke mindst Bent Rasmussen, som var formand 1960-1965.

Derudover har typograferne gjort omfattende arbejde for, at typograflærlingene havde bedre forhold og muligheder. I 1903 rettede man henvendelse til Kolding teknisk Skole om bedre forhold for typografernes undervisning, hvilket blev imødekommet. Førnævnte P. Rasmussen og Carl Knudsen blev valgt som hjælpere og tilsynsmænd ved skolens fagundervisning. I 1923 oprettede man et skoletrykkeri med H. C. Petersen som lærer for trykkerne og Vald. Petersen for sætterne.

Der har ydermere også været en lærlingeafdeling i Kolding siden 1920, og derudover har afdelingen også en trykkerklub, som har eksisteret siden 1919 med undtagelse af perioden 1957-1962. I 1939 blev der oprettet en sætterklub.

Dansk Typograf-Forbund Kolding afdeling havde ved stiftelsen ti medlemmer. I 1897 havde de 35, 41 i 1909, 56 i 1919, 81 i 1929, 87 i 1946, 115 medlemmer i 1956 og i 1966 rundede de 200 medlemmer. I 1976 havde Dansk Typograf-Forbund Kolding afdeling 254 medlemmer, og vi kan ud fra disse tal se, at forbundet ikke var en af de store fagforeninger i Kolding.

Formænd

Listen går kun frem til 1975
 • Emil Petersen - 1876-1876
 • Jakob Peter Løye - 1876-187?
 • Jens Peter Fremming - 187?-1879
 • Sophus Wilhelm Frederik Fabritius - 1879-1881
 • P. Lund - 1881-1882
 • F. Groth - 1882-1886
 • P. Hvidtfeldt - 1886-1888
 • Torkild Petersen 1888-1889
 • J.H.H. Brehmer - 1889-1890
 • M. Schjern - 1890-1893
 • V.C. Berg - 1893-1894
 • Ludv. Rasmussen - 1894-1895
 • J.N. Jepsen - 1895-1896
 • H.O. Christensen - 1896-1897
 • Carl Knudsen - 1897-1898
 • Jens Korsbang - 1898-1899
 • Jul. Mortensen - 1899-1901
 • H.O. Christensen - 1901-1909
 • J.S. Mathiasen - 1909-1918
 • S.E. Petersen - januar 1918 til juni 1918
 • Valdemar Petersen - 1918-1928
 • Carl Knudsen - 1928-1932
 • Søren Sørensen - 1932-1934
 • Niels Olesen - 1934-1935
 • Niels Chr. Andersen - 1935-1945
 • Valdemar Fr. Nielsen - 1945-1956
 • Ejvind Andersen - 1956-1957
 • Axel Løfqvist - 1957-1960
 • Bent Rasmussen - 1960-1965
 • Henning H. Jensen - 1965-1966
 • Thorvald Nielsen - 1966-1969
 • H.J. Andersen - 1969-1971
 • Benny Olsen - 1971-1973
 • Povl Henriksen - 1973-1974
 • Gunnar Storm Thomsen - 1974

Litteratur og kilder

 • Kolding afdelings typografer gennem 100 år, af Gunnar Storm Thomsen, 1975
 • Charles W. Jensen.Træk af fagbevægelsens historie i Kolding. Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970, bind 2, 1979