Dansk Kunstmøllestensfabrik

Fra KoldingWiki
Stenmøllen også kaldet Standmøllen. Til venstre for møllen ses beboelsesbygning, til højre en af bygningerne tilknyttet produktionen ved Dansk Kunstmøllestensfabrik. 1930. Fotograf ukendt

Dansk Kunststensfabrik startede op i 1899 i Hjarup mølle, men i 1906 blev produktionen både udvidet og flyttet til Stenmøllen i Kolding. Manden bag opstarten af virksomheden var Laurits Jepsen (1849-1907), han havde før grundlæggelsen af Dansk Kunstmøllestensfabrik selv været møller. Efter Laurits Jepsens død i 1907 fortsattes produktionen af hans søn Jens Nørby Jepsen (1878-1943), som var uddannet i Tyskland. Fabrikken skiftede navn fra Dansk Kunststensfabrik til Dansk Kunstmøllestensfabrik i starten af 1900tallet. Efter Laurids Jepsens død bliver navnet 'Laurids Jepsens efterfølger' også brugt om virksomheden.

Dansk kunststensmøllefabrik i Kolding var for størstedelen af dens eksistens beliggende i Stenmøllen, der lå på Strandmøllevej 8. Møllesten af natursten har altid været dyre at anskaffe. I 1890erne blev det muligt at producere dem kunstigt, da der blev produceret cement i større mængder. Derfor kommer der i 1890erne producenter af kunstige møllesten, af hvilke Dansk Kunstmøllestensfabrik var en. Udover produktionen af møllesten importerede virksomheden under Jens Nørby Jepsen også maskiner til brug i mel- og grynfabrikation. Begge dele af virksomheden fungerede godt og havde succes.

Kunstige møllesten støbtes af beton med en høj grad af flintesten i. Kunstmøllestenfabrikken i Kolding producerede primært møllesten til hele Danmark, men eksporterede også møllesten til blandt andet Sverige og Tyskland. Materialerne til produktionen af møllesten kom hovedsageligt fra Danmark og Tyskland. Under første verdenskrig var det dog nødvendigt for kunstmøllestenfabrikken at importere fra andre lande grundet generel varemangel.

I Stenmøllen var opstillet knuseværker til knusning af flintesten samt sorteringsanlæg, der blev drevet af vindkraften fra møllevingerne. I 1922 blev dette anvendt endnu, men der var også installeret en 20HK dieselmotor samt en 10HK elektromotor.

Omkring Stenmøllen lå der i 1922 en beboelsesbygning, et motorhus, støberi, værksted, stenhuggeri, stald for 2 heste, vognport og lagerbygninger.

Fabrikken overgår i 1943 til Jens Nørby Jepsens nevø ingeniør L.K Sletskov. Grunden sælges videre til murermester Johs. Jeppesen i 1955.

Litteratur og kilder

  • H.C. Ervald: Hjelms Mølle og Stenmøllen, Koldingbogen 2001.
  • M.C. Gudmundsen: Dansk handel og industri: Vejle, Ringkøbing, Ribe, Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg Amter, 1934.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling. 66.81.
  • Kolding Stadsarkiv: A91