Borgergade

Fra KoldingWiki
Borgergade omkring 1970. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Borgergade blev anlagt pga. byens vækst fra midten af 1800-tallet. På østsiden drev P. J. Gøhlmann et stort teglværk og kalkbrænderi, men også konsul H. H. Grau havde teglværk på gadens vestside. Derfor var gadens navn Teglgaardsstræde, som gaden havde i perioden 1873 - 1898. Inden da hed gaden Lergravsvej.


Beboerne var imidlertid ikke tilfredse med navnet Teglgaardsstræde, og indsendte et andragende til byrådet om ændring til Borgergade i 1898. I byrådet var meningerne om navneskiftet delte, men ved afstemningen var der flertal for at lade beboerne få deres ønske opfyldt, og Teglgaardsstræde blev ændret til Borgergade. (Kolding Stadsarkiv).


Litteratur og kilder

  • P. Eliassen: Kolding fra Middelalder til Nutid, 1908-1910 genudgivet som bd. 1. Koldinghus, 1974 og bd. 2. Det gamle og nyere Kolding, 1975.
  • Referat fra byrådsmødet i Kolding Folkeblad, 18. november, 1898.
  • Stadsarkivet: Saglig samling, 46.4.