Børnehaven Haderslevvej

Fra KoldingWiki
Børnehaven Haderslevvej, 1957. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N.N.

Børnehaven Haderslevvej, der ligger på Haderslevvej 69, blev oprettet i 1944 som den første kommunale daginstitution i Kolding. Behovet for offentlige børnepasningstilbud var blevet større og større i takt med det stigende antal kvinder, som i et forsøg på at forbedre deres familiers økonomiske vilkår, havde valgt at søge ud på arbejdsmarkedet. De eksisterende private børnepasningsudbydere kunne ikke længere alene dække behovet.

På opfordring fra byens kvindeorganisationer vedtog Kolding Byråd d. 26 marts 1943 at købe ejendommen Haderslevvej 69 med det formål at oprette en kommunal daginstitution. Børnehaven fik plads til 56 børn i alderen 3-7 år, og kontingentet blev på 2,50 kr. pr. barn pr. uge. Frøken Ragna Warming blev ansat som leder fra 1. januar 1944. (Kolding Stadsarkiv).


Litteratur og kilder

  • Torben Larsen: Den første kommunale børnehave i Kolding, Koldingbogen 2005.
  • Kolding Stadsarkiv: A98 Borgmesterkontorets journalsager 842.7