A. C. G. Mazanti

Fra KoldingWiki

A. C. G. Mazanti

A. C. G. Mazanti B89003.jpg
A. C. G. Mazanti, 1860. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Født: 15. juli 1832

Død: 10. april 1889

Ægtefælle: Caroline Mazanti

Erhverv: Direktør

Christian Axel Gerhard Mazanti (ofte omtalt Axel Christian Gerhard). Født 15. juli 1832 i Tørring og hjemmedøbt 14. august 1832. Død 10. april 1889 i København og begravet i Kolding.

Gift d. 2. marts 1860 med Caroline Mazanti (født Henckel) (f. 2-5-1835, d. 26-11-1921).

Han var søn af proprietær Ferdinand Mazanti, Stougaard Hovedgård i Tørring og Christine Ingwersen. Christine Ingwersen var datter af major I. P. Ingwersen, som var én af Jyllands største kreaturhandlere og købte Stougaard 1817 for kort efter at overdrage den til datteren og dennes mand. Major Ingwersen slog sig senere ned i Viuf.

Mazanti overtog forpagtningen af Slotsmøllen i 1856 efter Fr. P. Ingwersen, hvem han var nevø til. Bryggeriet var begyndt på at brygge øl 1852, men var stadig en blandet forretning med gødningsfabrikation, bageri, møller og kreaturfedning. I 1858 fik Mazanti etableret en forsyning af rent og godt vand til erstatning for vandet fra Slotssøen.

I 1872 etableredes et aktieselskab med navnet Slotsmøllens Fabrikker og A. C. G. Mazanti blev den første direktør. Virksomheden producerede overgæret øl som hvidtøl og dobbeltøl og videresolgte bayersk øl fra bl.a. Carlsberg. I 1881 begyndte man selv at fremstille bayersk øl, som krævede en længere lagringstid. For at få plads hertil nedlagdes gødningsfabrikken. Den første bryg af bayersk øl udsendtes 23. februar 1882. I 1884 blev aktiekapitalen udvidet, og den gamle bryggeribygning ombygget. 10. april 1889 døde Mazanti på Kommunehospitalet i København efter en operation for galdesten. Han efterfugtes af cand. pharm. Vilhelm Behrens, som var blevet ansat på bryggeriet i 1887.

Mazanti har lagt navn til Mazantigade, som han selv medvirkede til anlægget af i 1885.

Litteratur og kilder

  • Carsten Fladmose Madsen: Bryggeriet Slotsmøllen, 1992.
  • A/S Slotsmøllens Fabrikker 1872-1932, 1932.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 99.4 Mazanti, A.C.G.