Piledamsvej

Fra KoldingWiki

Piledamsvej har haft sit navn siden 1932. Gaden lå oprindelig i to kommuner, Kolding og Vonsild, men overgik helt til Kolding i 1930. Vejstykket i Kolding Kommune , dvs. den nordlige ende, hed Nyvej fra ca. 1910 og indtil 1931.

Vonsild Kommunes del nærmest Haderslevvej hed i vejviseren for 1902 Kongehusvej og i vejviseren for 1904 hed den Kongehusgade. Det sydlige stykke kaldtes på bykort fra 1930 Piledamsvej, mens stykket mod Agtrupvej stadig hed Nyvej. Først i 1932 får hele vejen navnet Piledamsvej.


Litteratur og kilder


  • Lokale vejvisere 1877 - 1993.