Dalby Kommunevåben

Fra KoldingWiki
Kolding Stadsarkiv.

I 1968 blev det vedtaget i sognerådet, at Dalby Kommune skulle have sit eget våben, hvilket var usædvanligt for en sognekommune. Efter et møde med statens heraldiske konsulent, udarbejdede han et forslag til våbenet.

Kommunevåbenet viser følgende: På blå baggrund en fane med otte felter i rødt og sølv samt et stiliseret tyrehoved i sølv. Foroven en bort med kommunens navn.

De otte felter på fanen refererer til de otte sogne syd for Kolding, der efter 1864 blev en del af Kongeriget i bytte for nogle kongelige besiddelser i Sønderjylland. Den oprindelige tanke var, at hver sognekommune kunne sætte sit eget mærke i det øverste venstre felt, men det var kun Dalby, der fik et våben. Tyrehovedet henviser til det gamle Tyrstrup herred, som dette sogn tilhørte. (Kolding Stadsarkiv).


Litteratur og kilder

  • Da de 10 blev til 1, redigeret af Kim Furdal, Kolding Stadsarkiv 1989.
  • Laura Meyer Hansen: Dalby 1600-1900. Dalby- Tved- Rebæk- Strårup, 1999.
  • Erik Juhl: De otte Sogne.1978.