Alpedalslyst

Fra KoldingWiki
Alpedalslyst ca. 1900. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.
Alpedalslyst ca. 1950. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.


Restaurationen Alpedalslyst lå Alpedalsvej 101 dvs. yderst på Alpedalsvej, før vejen slår et knæk og efterfølgende går stejlt op mod Esbjergvej. Den kan formentligt føres tilbage til om-kring år 1900. I brandforsikringsprotokollen fra 1902 kan læses, at der netop i det forår var blevet opført flere tilbygninger. Hele komplekset bestod udover beboelse af en pavillon indrettet til beværtning, to verandaer og en ottekantet dansesalon med bræddegulv. Desuden to stalde og et tørvehus samt latriner.

Blandt restauratørerne kan nævnes Richard Madsen, som reklamerede med Jyllands bedste kaffe. Restaurationen var et elsket udflugtsmål for egnens befolkning og mål for mange skolers sommerudflugter.

Den sidste restauratør var A.C. Thomsen, som anføres i vejviseren 1944. Ejendomshandler Ingemann Bager har omtalt, hvorledes Thomsen blev tvunget til at sælge til en repræsentant for den tyske værnemagt. Blandt senere ejere kan anføres fiskehandler Chr. Nielsen, revisor Kjærsgård Nielsen (fra 1959), der etablerede en minkfarm og fik tilladelse til at oprette fiske-damme, og sønnen Ole Kjærsgaard Nielsen. (Kolding Stadsarkiv)

Litteratur og kilder

  • Elisabeth Mørch: Harte, 2011. Ingemann Bager: Ejendomshandel før og nu, Koldingbogen 2000.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 64.9.