Alderdomsforeningen af 1860

Fra KoldingWiki

Skift til: Navigation, Søgning

Alderdomsforeningen af 1860

Stiftet: 18. december 1860

Nedlagt: december 1924

Formål: Økonomisk selvhjælp

Adresse: Helligkorsgade 18

Alderdomsforeningen af 1860 blev stiftet på Kolding Rådhus klokken 2 om eftermiddagen den 18. december 1860. Foreningens formål var at medlemmerne kunne hjælpe hinanden økonomisk. Den første bestyrelse bestod af snedkermester J.C. Schou, værtshusholder J. Mortensen, skomagermester M. Olesen, barbeer M. Bergenhammer, snedkermester N. Jørgensen, glarmester C.L. Thomsen, uhrmager P. Kirschbaum og handskemager H. Jørgensen. Den 25. oktober 1891 foreslog købmand I.O. Brandorff, at foreningen skulle stoppe med at optage nye medlemmer. Dette blev vedtaget, således at der frem til foreningens opløsning i 1924 ikke blev optaget flere medlemmer.

Af foreningens regnskab for december 1860 til 10 januar 1862 kan man se, at foreningen igennem den første levetid havde oparbejdet en formue på 685 rigsdaler. Foreningen bestod i 1862 af 201 familier og 37 ugifte damer. Foreningen havde den 1. januar 1871 et medlemsantal af 82 familier og 34 damer, den 1. januar 1872 lå det på 95 familier og 44 damer, herefter valgt medlemstallet løbende, den 1. januar 1874 havde foreningen således 81 familier og 49 damer.

Foreningen opløses i december 1924, da foreningen havde kun fire medlemmer tilbage; enkefru Henriette Gynther, enkefru Ane Petersen, enkefru Rasmine Waltersdorph og fhnv. Kæmner I.O. Brandorff. Ved opløsningen blev foreningens ejendom i Helligkorsgade 18 overdraget til stiftelsen af ejerne, I.O. Brandorff, H. Kyster og J. Ræder, dog mod at de sidste medlemmer af foreningen fik renter fra ejendommen resten af deres liv.

Se også