Zoologisk Have

Fra KoldingWiki

Koldings zoologiske have lå på Haderslevvej mellem 1934 og 1939. Haven var indrammet af Søndervang, Haderslevvej og grænsede mod nord op til husene på Piledamsvej. Hovedindgangen fandtes ved Haderslevvej 105.

Om haven

Haven blev etableret i 1934 af købmand C. Knudsen i det tidligere handelsgartneri Flora. I 1937 var der planer om udvidelse. Det anføres, at haven dækkede et areal på 24.000 kvadratalen, man ønsker at bygge nye grotter til bjørne og en løvegrotte. Haven rummede mange forskellige dyr f.eks. løver, geder og slanger. H. Revsbech Bang har fortalt om haven, bl.a.: ”På det højeste punkt var havens attraktion anbragt, løveburet. En han og hun i voksen alder. Skuffelsen var stor, når de begge havde trukket sig tilbage til burets bagerste del, hvor de var uden for synsvidde.

Efterhånden som fodringstidspunktet nærmede sig, blev deres vandring frem og tilbage bag tremmerne hurtigere og hurtigere, og pludselig "rystedes" Søndervang-kvarteret af løvebrøl. Knudsens tilsynekomst med en parteret dyrekrop fik de store katte op på bagbenene, og publikum trak sig gysende længere tilbage, mens Knudsen med sin jernstang sørgede for fordelingen”.

Ved en politiinspektion i november 1938 anføres at haven havde 19 større dyr og ca. 300 mindre dyr og fugle.

Lukningen

Haven lukkede i september 1939, den 15. september bringer Kolding Folkeblad en artikel, hvor de interviewer havens direktør Knudsen. Han angiver selv grunden til lukningen som "Jeg har efterhånden opdaget, at Haven aldrig vil kunne blive rentabel her i Kolding. Byen skulde have været dobbelt så stor, saa kunde det lige have gaaet. Jeg har nu haft Haven i 5 Aar, og i de 5 Aar har jeg kun faaet et Tilskud paa 300 Kr. fra Kommunen". I samme interview fortæller Knudsen om problemer med at komme af med dyrene fra haven: "Nej, der er ingen, der vil købe Dyr for Øjbelikket. De to Løver, jeg har tilbage, staar mig i 1000 Kroner Stykket, men nu er jeg nød til at forære dem væk, hvis jeg da ikke vil lade dem skyde, og Grunden hertil er, at der er for mange.".

I november 1939 behandlede byrådet et andragende om genoprettelse af den zoologiske have. Byrådet afviste ansøgningen, idet man ikke ønskede en genoprettelse på det samme sted.

I november 2013 fandt SFO-elever fra Søndervang Skole rester fra maden, som løverne fik i gamle dage, resterne blev fundet i jorden da eleverne tilfældigt gravede på skolens område, som tidligere har hørt under den zoologiske have.

Litteratur og kilder