Vranderup

Fra KoldingWiki

Vranderup er en mindre landsbybebyggelse, område og ejerlav i Seest Sogn. Indtil 1714 hørte en del af Vranderup under Harte Sogn, hvorefter området syd for Kolding Å ved en kongelig resolution blev indlemmet i Seest Sogn.