Vonsild Elektricitetsværk

Fra KoldingWiki
Vonsild Elværk, 1919. Ukendt fotograf

Vonsild Elektricitetsværk, stod færdigt november 1907, dengang på Hjarupvej 11-13 i Vonsild.

Historie

Første gang Elektricitetsværket dukker op i aviserne er den 31. oktober 1905, hvor der berettes om planerne med at anlægge værket. Værket skulle forsyne byen med belysning, men også benytttes som drivkraft ved tærskning og lignende. De første planer gik ud på at placerer værket ved Vonsild Mølle, som skulle levere drivkraften, i forbindelse med en større motor.

Elektricitetsværket startede som et andelsselskab. Der annonceres flere gange i avisen, blandt andet i juni 1907, i Kolding Socialdemokrat og Kolding Folkeblad, efter personer der ønsker at blive andelshavere.

Den 29. maj 1911 blev der i Kolding Folkeblad annonceret efter tilbud på opførelse af en funktionærbolig til elektricitetsværket, boligen var tegnet af Robert Valdemar Schmidt, der også stod for opførelsen.

Formanden for elektricitetsværket, gårdejer D. Iskov, rettede i oktober 1912 henvendelse til Kolding Elektricitetsværk med anmodning om at blive medinteresseret i et nyt stærkstrømsanlæg. Kolding Foleblad citerede 26. oktober 1912 formanden således "i det man, hvis et saadant (anlæg, red.) bliver til virklighed, agter at nedlægge Vonsild Elektricitetsværk".

Ejendommen på Hjarupvej blev overtaget af karetmager H. C. Frederiksen den 1. maj 1919, der forpligtede sig til at passe værket til den 1. juli 1919. Efter denne dato overtog Kolding Oplands Højspændingsforsyning KOH elektricitetsforsyningen til Vonsild og det lille elværk blev nedlagt og brugt af Karetmageren.

Kilder og henvisninger