Venstrebladet for det sydlige Jylland

Fra KoldingWiki
Avishoved, Venstrebladet for det sydlige Jylland, 19. juni 1906.
Venstrebladets bygning i Munkegade, 1922.

Det første nummer af Venstrebladet for det sydlige Jylland, i daglig tale kaldet Venstrebladet, udkom i Vejen den 17. april 1906. Der blev gjort en stor indsats for at avisen kunne udkomme inden det forestående folketingsvalg i maj 1906, så det kunne tage aktivt del i valgkampen.


Bladet blev stiftet af en kreds af radikale venstremænd, der anså det for nødvendigt at have en fri og radikal presse for at skabe slagkraft for de radikale synspunkter i befolkningen. Bladet skulle samtidig være en politisk modvægt til blandt andet venstreavisen Kolding Folkeblad, som bladets første redaktør Holger Kristiansen, mente kun havde til formål at fremstille venstreregeringen, som det eneste, der kunne regere Danmark.


I slutningen af 1907 flytter avisen til Kolding for at opnå større udbredelse og blive et samlingspunkt for hele den radikale bevægelse i Sydøstjylland, og bladet fik kontor på Kirketorvet 8 (den nuværende Nicolaiplads). Indtil 1908 havde lokaliteterne Vejen, Holsted og Bække fyldt mest i spalterne, men med tiltrædelse af den nye redaktør Oscar Geismar ændrer avisen karakter. Layoutet ændres og Kolding får en fast spalte i avisen. Efter Oscar Geismars fratræden i 1909 følger en periode med skiftende redaktører indtil Frederik Georg Johannes Aubeck tiltræder i 1913. Frederik Aubeck moderniserede redaktionen og teknikken, og i 1921 erhverver avisen en ny ejendom i Munkegade, hvor der etableres eget trykkeri.


Da Frederik Aubeck blev valgt ind i landstinget i 1924 blev S. M. Sørensen ansat som medradaktør, og ved Frederik Aubecks død i 1927 blev han eneredaktør. Den økonomiske krise i 1929 reducerede avisomfanget, og fra 1935 blev avisen udgivet som morgenblad under en form for aflægger af Fns Venstreblad. Avisen fortsatte med at blive udgivet som dagblad frem til 1958, hvorefter det fortsatte som ugeblad som aflægger af avisen Ugens Politik og trykt i Skive. S. M. Sørensen fortsatte som redaktør frem til 1968, hvorefter Jens Clausager overtog. Avisen var på dette tidspunkt, på grund af annonceindtægter og svigtende abonnenter, reduceret til en avis uden egentlig indhold, som kun viderebragte nyheder fra Ugens Politik. 17. december udkom sidste nummer, og sluttede af med at sige tak for indsatsen og tak til læserne.


Adgang til materialet

De komplette samlinger kan læses på Statsbiblioteket og Universitetsbliblioteket.


Litteratur og kilder


  • Jørgensen, Eskild: Dagspressen, i Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970, bind 3, 1982.
  • Reddersen, Knud Erik: Op mod en hundredeårsdag, 2002.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling, 07.96