Uldspinderiet

Fra KoldingWiki
Det gamle uldspinderi, ca. 1950. Fotograf Peter Thastum.

I 1918 erhvervede Kolding Kommune ejendommen ”Uldspinderiet”, også kaldet det gamle uldspinderi, Vejlevej 162-164, hvor ILVA ligger i dag, fra familien S. C. Lund. Erhvervelsen skete pga. akut bolignød, da boligbyggeriet var gået i stå under 1. verdenskrig. Ejendommen indrettedes til husvildeboliger, men var kun tænkt som en midlertidig løsning.

I 1937 proklamerede Socialdemokratiet forud for byrådsvalget at boligejendommen var en skamplet for byen, og at den måtte væk. Men bygningen blev først nedrevet i 1963. På det tidspunkt var der 6 beboere fordelt i 3 lejligheder. En af beboerne havde boet der i 43 år og en anden i ca. 40 år.

Alt vand skulle hentes ved husets eneste vandhane ved sydgavlen, og toiletterne var uden træk og slip beliggende i et skur ved siden af selve bygningen. En af beboerne kunne huske, at der havde været over 100 børn i ejendommen. I 1923 var huslejen 11 kr. om måneden. Da huset blev forsynet med elektrisk lys, steg den til 16 kr., og i 1963 var den 20 kr. Herfor fik man en stue og et lille køkken med flaskegas.


Litteratur og kilder

  • Jydske Tidende 28.4.1963.