Tyrstrup Kirke

Fra KoldingWiki
Tyrstrup Kirke i 2012. Kolding Stadsarkiv, fotograf: Jørgen Henneke.

Tyrstrup Kirke, også kendt som "Genforeningskirken", ligger i Christiansfeld, Tyrstrup Sogn. Den erstattede i 1862-1863 en tidligere nærliggende mindre romansk kirke fra omkring 1200. Den nye kirke er tegnet af kgl. bygningsinspektør L. A. Winstrup, og er opført af gule teglsten med sokkel og portal af kvadersten fra den gamle kirke. Der er tale om en korskirke med apsis, sakristi i sydøst og tårn i vest.

Kirkens døbefont er fra 1200-tallet. Degnestolen er sammensat af seks stolestadegavle i noget afkortet skikkelse, to fra 1662 og fire fra 1686. Af kirkens to klokker er den mindre fra omkring 1200, og den større (Genforeningsklokken) er fra 1921. Altertavlen er udført af Jes P. Schmidt og alterbilledet fra 1863 er malet af A. Dorph. Et relief i kirken minder om kong Christian X's besøg d. 10 juli 1920 efter at være redet over den daværende grænse.

Uden for kirken mod syd er opstillet en mindesten til erindring om de af sognets indbyggere, der faldt i Første Verdenskrig.

Kirken er beliggende på Haderslevvej 7, Christiansfeld.


Litteratur og kilder