Svineryggen

Fra KoldingWiki

Svineryggen var navnet for broen fra Nordre Havnevej til Fredericiavej (det nuværende Fynsvej).

I 1917 havde havnen forbedret sin forbindelse nordpå, idet Nordre Havnevej blev anlagt med en kørebro over jernbanen ud for traktørstedet Petersminde ved Fredericiavej. Svineryggen, som broen sidenhen blev navngivet, sikrede en vej til og fra den nordlige bydel, men den var først og fremmest anlagt som en effektiv forbindelse til Andelssvineslagteriet på nordhavnen.

Den nye bro over jernbanen fra 1970/71, lidt østligere end den gamle bro, fik ligeledes navnet Svineryggen, som stadig er navnet i dag.

Litteratur og kilder


  • Lokale vejvisere 1877 - 1993.
  • Koldingbogen 2018, Byudvikling set fra et havneperspektiv.