Sven Eriksen

Fra KoldingWiki

Sven Eriksen (f. 1929 - d. 19. februar 1997). Direktør.

Sven Eriksen kom i 1953 til Grønborgs Tømmerhandel i Kolding, hvor han senere udnævntes til prokurist og i 1972 til direktør.

Han beklædte en række branchemæssige tillidserhverv og var i flere år censor under Direktoratet for Erhvervsuddannelserne. Han har været formand for Handelsstandsforeningens Stiftelse og legatbestyrelse, medlem af Kolding Havneudvalg, medlem af bestyrelsen for Sammenslutningen af Havne- og Købmandsorgianisationer i Danmark og handelskyndig retsmedlem af Vestre Landsret.

Litteratur og kilder