Stephan Løchte

Fra KoldingWiki

Stephan Løchte

Stephan Løchte B15807.jpg
Stephan Løchte, 1898. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Født: 6. september 1870

Død: 1935

Ægtefælle: Sophie Vilhelmine Borch

Erhverv: ingeniør

Stephan Løchte (1870-1935) var født i Nordby på Fanø 6. september 1870. Han blev kandidat fra Polyteknisk Læreanstalt i januar 1894 og var undervisningsassistent sammesteds 1894-96. Fra august 1896-december 1897 var han ansat som ingeniørassistent ved Egtvedbanen og fra april til juni 1898 på studierejse i Tyskland.

Stephan Løchte tiltrådte stillingen som stadsingeniør i Kolding 1. juli 1898. Han fik rigeligt at gøre med at betjene de fem fagudvalg, der tilsammen betalte hans løn - Havneudvalget, Gade- og Vejudvalget, Gasværksudvalget, Vandværksudvalget samt Udvalget for det elektriske lysanlæg.

I den første periode var der en del usikkerhed om hans arbejdsområder, og derfor udarbejdedes en stilingsbeskrivelse, der godkendtes ved byrådsmødet 6. december 1900.

Løchtes største krise i arbejdet som stadsingeniør i Kolding var, da han ved byrådsmødet den 5. august 1909 af Byrådets venstreflertal inklusive formanden modtog en misbilligelse for sin embedsførelse i forbindelse med sagen om Elmegades (nu Sct. Jørgens Gades) linjeføring til Rendebanen. Anklagen var, at Løchte ikke havde orienteret Elektricitetsudvalget om, at grundejerne havde flyttet skellet i utilfredshed med, at gaden ville få et knæk, fordi en større udvidelse af Elektricitetsværkets maskinhal krævede det. Løchte forsvarede sig med, at elektricitetsbestyrer Buemann havde været vidende om det, og at han selv ikke blev indkaldt til Elektricitetsudvalgets møder.

Løchte bad om at fratræde sin stilling i december 1910. 1. januar 1911 blev han ansat som belysningsdirektør i Århus. Han efterfulgtes i Kolding af C. A. Lassen.

Løchte var ungkarl, da han kom til Kolding i 1896 som ingeniørassistent ved bygningen af Egtvedbanen. Han blev medlem af Frimurerordenen i 1897, og 4. december 1900 blev han gift med Sophie Vilhelmine Borch, datter af grosserer Carl Sophus Borch, Jernbanegade 18.

Litteratur og kilder

  • Martin Gubi, Jens Åge Petersen, Birgitte Dedenroth-Schou: Teknisk Forvaltning, Kolding Kommune 1898-1998, 1998.