Sognerådsvalget for Vejstrup 1925

Fra KoldingWiki

Sognerådsvalget for Vejstrup afholdtes marts 1925.

Om valget

Ved sognerådsvalget i Vejstrup blev afgivet 311 stemmer; af dem fik liste A (Venstre og Husmændene) 200 stemmer og fem mandater. Liste B (Konservative) fik 90 stemmer og 2 mandater.

Af liste A genvalgtes

  • Sognerådsformand Graff, Sjølund, 43 personlige stemmer
  • Forpagter Jens Bruhn, Vejstruprød, 36 stemmer
  • Boelsmand Kr. Straarup, Vejstruprød, 18 stemmer
  • Holger Ravn, Sjølund, 34 stemmer
  • Husmand Johs. Holm, Vejstruprød, 26 stemmer

Af liste B valgets

  • Gårdejer Jørgen Holm, Vejstruprød, 18 stemmer
  • Jes Clausen, Grønninghoved, 26 stemmer

Til hjælpekassen valgtes af Liste A personerne: Bestyrer Carl Jensen, Grønninghoved, Fru Johanne Holm, Vejstruprød, og malermester N. Thygesen, Sjølund. Af Liste B valgtes Gårdejer Erik Straarup, Sjølund.