Sognerådsvalget for Vamdrup 1937

Fra KoldingWiki

Sognerådsvalget i Vamdrup afholdtes i marts 1937.

Opstillede kandidater

Venstre

Købmand A. Lundgaard, læge H. Thomsen, defektrice frøken Valborg Jensen og snedkermester Chr. Kiil.

Indre Mission

Møbelfabrikant Christensen, fabrikant Sørensen, gartner Emil Damm, realskolebestyrer Andersen, fabrikant Anders Jensen og murermester M.N. Skousen.