Sjølund-Hejls Skole

Fra KoldingWiki

Sjølund-Hejls Skole ligger på Skamlingvejen 163 i Vejstrup.

Skolens etablering fandt sted i 2006-2007, hvor elevtallet i både Vejstrup og Hejls var meget lavt. For at undgå de to skolers nedlæggelse gik borgerne, skoleledelserne og forældrebestyrelserne sammen om at udtænke en redningsplan. Resultatet blev et forlag til kommunalbestyrelsen i daværende Christianfeld Storkommune om at sammenlægge skolerne i Vejstrup Skoles bygninger og udnytte Hejls Skoles bygninger til daginstitution for hele området. Dette forslag blev godkendt, og da Strukturreformen betød at begge sogne kom til Kolding Kommune, blev Vejstrup Skole ud- og ombygget for ca. 25 millioner kroner og fik samtidig sit nye navn: Sjølund-Hejls Skole.

At skolen hedder noget helt andet end landsbyen, hvor den ligger, engang hed, kræver en lille forklaring. Vejstrup Sogn er delt i tre ejerlav: Vejstruprød, Grønninghoved og Sjølund. Vejstrup Kirke, byen og skolen ligger i ejerlavet Sjølund. Da Kolding Sydbaner i 1911 byggede jernbanen mellem Kolding og Hejlsminde, blev der lagt en station i Vejstrup, men for ikke at forveksle den med stationen af samme navn på Sydfyn, gav man den navnet Sjølund. Trods en del modstand groede Sjølundnavnet mere og mere fast, og på nogle moderne kort er Vejstrup omdøbt til Sjølund, selv om stationen blev nedlagt i 1948.

Litt.og kilder

  • Trap: Danmark bd. 8, 5. udg. 1963
  • H.C.Jensen: Christiansfeld Kommune - et grænsetilfælde. Artikel i Koldingbogen 2008
  • Dansk Skolehistorie, bd. 1.-5., Aarhus Universitetsforlag, 2013-2015