Sct. Jørgens Gade

Fra KoldingWiki
(Omdirigeret fra Sct Jørgens Gade)
Sct. Jørgens Gade set mod Helligkorsgade. Elektricitetsværket i baggrunden, 1925. Kolding Stadsarkiv, Fotograf. N. N.
Det gamle sygehus' administrationsbygning med indgang fra Sct. Jørgens Gade. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Sct. Jørgens Gade er opkaldt efter spedalskhedshospitalet Sct. Jørgens Gård, der i middelalderen lå lige nord for gaden. Gaden blev først oprettet som farbar vej i midten af 1800-tallet med navnet Elmegade efter de elmetræer, som blev plantet langs den. Først med Koldings navnereform i 1937 fik gaden sit nuværende navn.

Spedalskhedshospitalet er aftegnet på Braunius og Hogenbergs kort fra 1587, selv om det var nedlagt o. 1550, da spedalskheden var udryddet. Sct. Jørgens Gård blev nedbrudt, og området var ubeboet indtil sidst i 1800-tallet, hvor gaden blev anlagt med navnet Elmegade. Først i 1936 fik gaden sit nuværende navn.

I 1880 byggedes Koldings nye sygehus for enden af Sct. Jørgens Gade. De første afdelinger flyttede i begyndelsen af 1960erne til det nye sygehus på Dyrehavegårds jorder med adresse Skovvangen 2. De sidste afdelinger flyttede fra Sct. Jørgens Gade i 1986.

I forbindelse med færdiggørelsen af Vester Ringgade, der stod færdig i 1989, blev flere af sygehusbygningerne nedrevet og forbindelsen mellem Sct. Jørgensgade og de resterende sygehusbygninger afbrudt.


Litteratur og kilder

  • Poul Sørensen m.fl.: Hospitaler og Sygehuse i Kolding, 1980.
  • Torsten Sørensen: Kolding Sygehus gennem 200 år. Træk af sygehusets historie, Kolding, 2000.