Sandbjerggaard

Fra KoldingWiki
Sandbjerggaard, ca 1960

Sandbjerggaard er en gård på Harte Mark i Harte sogn. Gården fungere fra 1872 til 1906 som fattiggård og kommunegård for Harte-Bramdrup sognekommune. Stedet var ved oprettelsen beregnet til at huse 19 beboere, kaldet lemmer. Overfor fattiggården lå Sandbjerg Skole.

Om gården

Før Sandbjerggaard havde der på Stubdrup mark lagt et mindre fattighus. Det tidligere fattighus lå på den østlige bakkekam, der adskiller den tidligere tørvemose (i dag sø) og Stallerupsø.

Ved folketællingen i 1880 boede på Sandbjerggård 23 mennesker, fire mere end gården enlig er beregnet til. På gården bor bestyreparret Peter Jepsen og hans hustru, sammen havde de en 2årig datter; de sidste tyve mennesker på gården var fattiglemmerne, de fleste gamle, der ikke længere kunne forsørge sig selv. Ved folketællingen i 1890 boede på Sandbjerggård 15 mennesker; bestyreparret Jep Nielsen Kjøbmand og hans hustru, sammen havde de en 14årig søn, udover dem var der også en ugift tjenestepige, der havde en 8årig dreng boende ved sig; de sidste ti mennesker på gården var fattiglemmerne, de fleste gamle, der ikke længere kunne forsørge sig selv.

En af gårdens beboere var Hans Hansen Maltbæk (1816-1894), der tilbragte største delen af hans liv i Horsens Tugthus, i juni 1893 blev hans skæbne beskrevet af Kolding Folkeblad, hvor det i avisen fortælles "Det lod ikke til, han holdt af at være paa Fattiggaarden, hvorimod han siger, at det nok kunde gaa an i Tugthuset, siden de ikke fik hestekjød". Hans Hansen Maltbæk døde den 7. marts 1894 på Sandbjerggaard.

Kilder og henvisninger