Saftstationen

Fra KoldingWiki
Roerne ankommer til saftstationen, ca. 1955-1956. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Saftstationen i Kolding blev etableret i 1899 og bestod til 1970. Den lå ved Østerbrogade lige syd for åen og tæt på Kolding Havn. Hertil leverede omegnens landmænd deres sukkerroer. Efter udvinding af saften blev den med skib transporteret til Assens Sukkerfabrik i særlige tankbåde, hvor den blev renset for kalk og raffineret til sukker.


Dyrkningen af sukkerroer i Danmark begyndte i 1880erne, og bestyrelsen for Kolding Herreds Landbrugsforening besluttede i 1881 at nedsætte et udvalg til oprettelse af en lokal sukkerfabrik. Den gode jord på egnen var velegnet til dyrkning af sukkerroer. Der blev skabt kontakt til De Danske Sukkerfabrikker, som etablerede Saftstationen i 1899. Mellem 1899 og 1971 blev affaldet fra sukkerroerne udlagt i området ved Saftstationen, der omfattede 1740 ha. Skyllevandet fra rensningen af roerne blev ledt ud nord og øst for saftstationen, og snavset fra roerne medgik til opfyldning af fjorden.


Roedyrkningen var arbejdskrævende, fordi roeplanterne skulle udtyndes, og der skulle luges omkring dem. Den årlige roekampagne startede normalt sidst i september og sluttede i begyndelsen af december. I roesæsonen i efterårsmånederne var der også meget transport forbundet med leverance af roerne til Saftstationen. Det skete fra 1911- 1948, da Sydbanerne eksisterede, oftest med tog og fra ca. 1930 i stigende grad med traktor og vogn eller med lastbil. De lange rækker af ventende vogne var et specielt islæt i bybilledet.


Produktionsbygningen lå ca. der, hvor det store kryds Østerbrogade/Skamlingvejen er nu. Alle bygninger er fjernet i forbindelse med vejomlægningerne og nybyggeriet Design City og Syddansk Universitet.


Litteratur og kilder

  • H.C. Ervald: Saftstationen i Kolding, Koldingbogen 1991.
  • Birgitte Dedenroth-Schou (red.): Kolding Havn 1843-1993.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 66.62.