SEVO

Fra KoldingWiki
Låsbygade, ca. 1960. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

SEVO var en købmandskæde, der var udsprunget af kolonial engrosfirmaet Oscar Christensen A/S i Låsbygade 34. Da Oscar Christensen (1882-1971) i 1918 havde overtaget faderens firma, så han en udvidelsesmulighed for forretningen i Sønderjylland. Han etablerede bl.a. filialer i Haderslev og Aabenraa.

Hans søn Eduard Christensen blev i 1937 medejer af firmaet. Han var inspireret af de kædeforretninger, han havde set i USA. Oscar Christensen A/S havde allerede fra midten af 1930'erne solgt mel under navnet SEVO, men nu begyndte firmaet at sælge mærkevarer under navnet SEVO, og det havde man stor succes med.

Efter besættelsen voksede varehusene frem overalt. De udkonkurrerede langsomt de mindre købmænd, og her så Eduard Christensen muligheden for at realisere idéen om at knytte købmændene sammen i et tættere samarbejde, for på den måde, at skabe et værn mod de store varehuse: De købmænd, som firmaet Oscar Christensen i mange år havde leveret varer til, blev nu til en egentlig købmandskæde, kaldet SEVO. Firmaet eksisterede endnu i 1982, da Eduard Christensen trak sig tilbage fra firmaet og omfattede på dette tidspunkt 250 dagligvareforretninger i Syd- og Sønderjylland samt på Vestfyn.


Litteratur og kilder

  • Gunnar A. Engberg: Erhvervslivet i Knud Moseholm m.fl. (red.): Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970, bind 1, 1978.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 99.4 Christensen, Eduard.