S. A. Christensen og Co.

Fra KoldingWiki
Malkepiger i marken ved Andst, 1915. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.
S. A. Christensen og Co., ca. 1977. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Firmaet S. A. Christensen blev grundlagt i september 1938 af Svend Aage Christensen og Vilhelm Nellemann og søn. S. A. Christensen var udlært smed som sin far, og havde allerede engageret sig i bilbranchen, men via en amerikansk forbindelse blev han tilskyndet til at starte salget af malkemaskiner. Malkning af køer var tidligere et langsommeligt og hårdt arbejde, men med udviklingen af malkemaskiner i 1930erne sparede man både tid og penge. I Danmark vandt malkemaskinerne dog først for alvor frem efter 2. Verdenskrig.

Fra de første fabriksbygninger i Låsbygade rykkede firmaet i 1948 til Nordre Havnegade. I 1949 opførtes den første fabrikshal. Firmaet afsatte ikke kun sine produkter i Danmark, men også i Finland, Vesttyskland, Holland, Belgien og Frankrig. Rørmalkeanlæggenes udvikling var afgørende for, at eksporten med årene kom til at omfatte store dele af ikke blot Europa, men også det fjerne Østen. Virksomheden har igennem årene udviklet sig til en international orienteret produktions- og handelsvirksomhed, der eksporterer malkeudstyr og malkestalde m.m. til mere end 58 lande over hele verden.

S. A. Christensen overlod i 1977 firmaet til sønnen, Søren Anker Christensen, og i 2002 skete endnu et generationsskifte, da Steen Asbjørn Christensen overtog ledelsen efter sin far. Firmaets filosofi er fortsat “Kan det gøres bedre for koen, mælken og malkeren - skal det gøres”. (Kolding Stadsarkiv).


Litteratur og kilder

  • Gunnar A. Engberg: Erhvervslivet i Knud Moseholm m.fl. (red.): Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970, bind 1, 1978.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 63.62 S.A. Christensen & Co.
  • http://www.sac.dk. (22.3.2013).