Søren Therkel Simonsen

Fra KoldingWiki

Søren Th. Simonsen

Født: 1863

Død: 1955

Ægtefælle: -

Erhverv: Købmand

Købmand Søren Th. Simonsen (1863-1955) havde købmandsforretning i Låsbygade 36. Han var søn af gæstgiver Jørgen Simonsen, der havde gæstgiveri på adressen Låsbygade 2, tidligere Svaneapoteket og var i lære hos købmand Frederik Jensen, Låsbygade 18 1877-82. Efter at han havde været en tur i USA, købte faderen ejendommen i nr. 36 til ham og broderen Carl, der 4 år senere rejse til København. Ved siden af salg af kolonialvarer solgte Søren Simonsen også i begyndelsen cykler. En af forretningens specialiteter var mjød.

Søren Simonsen opnåede at få 60 års forretningsjubilæum. Han havde 3 døtre: Alma, der blev lærerinde på Sct. Nicolai Skole, Dagmar, der hjalp til i forretningen og Karen. Han havde også en rød Chevrolet, som Karen kørte for ham. Han arvede desuden i 1942 en anden ejendom i Låsbygade, hvor døtrene flyttede over. Da Søren Th. Simonsen døde i 1955, blev købmandsforretning og bolig stående urørt, til huset blev solgt o. 1970. (Kolding Stadsarkiv)


Litteratur og kilder

  • Oplysninger meddelt af Ingrid Søderberg 2012.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 65.08.