Rasmus Kaalund

Fra KoldingWiki

Rasmus Kaalund

Rasmus Kaalund B50427.jpg
Rasmus Kaalund, ca. 1885. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Født: 24. marts 1838

Død: 2. februar 1913

Ægtefælle: Marie Brandt

Erhverv: Erhvervsmand

Rasmus Kaalund (1838-1913) blev født i Vejle 24. marts 1838 og var først i lære hos Evers i Vejle. Allerede som 17 årig kom han til Kolding, hvor han først var ansat hos stadthauptmand J.S. Borch i fem år, derefter i tre år hos Uhlmann i Fredericia. 29. september 1862 fik han borgerbrev i Kolding, og 4 dage senere åbnede han egen forretning i Helligkorsgade 20. Den 25. april 1863 giftede Kaalund sig med Maria Brandt fra Kolding (1842-1907).

1875 gik Kaalund over til en gros handel og i 1885 startede han Kaalunds Sæbefabrikker, men trak sig allerede ud af den i 1890. Efter at have været den første formand for Kolding Telefonselskab, blev han fra 1896 administrerende direktør for De Forenede Sydjyske Telefonselskaber.

Kaalund var 1887–1900 formand for Landsognets Distriktsråd og var dettes repræsentant i Kolding Byråd. Han var meget aktiv i Handelsforeningen, hvor han blev æresmedlem. I 1883 var han medstifter af Foreningen af Jydske Handelsforeninger, hvor han i en periode sad i bestyrelsen. Han var medlem af forretningsudvalget fra oprettelsen i 1883 til 1906 med en afbrydelse på tre år, hvor han fungerede som forretningsfører.

I 1871 tog han initiativ til den første handelsskoleundervisning i Kolding, men i første omgang måtte det opgives efter et par år pga. mangel på elever. Først med oprettelsen af Kolding Handelsforenings Aftenskole kom undervisningen rigtig i gang. På et tidligt tidspunkt pegede Kaalund på behovet for en dagskole. På initiativ af Kaalund arbejdede man i de jyske handelsforeninger på at få fælles regler og krav til handelsskolernes læseplan og eksamen. Det lykkedes i 1891-92. Han var også med til at oprette Den Jydske Handelshøjskole i Århus i 1905 og sad i dens bestyrelse.

I 1886 blev han svensk vicekonsul. Han blev også Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand og bærer af den svenske Wasaordens ridderkors. 1908 æresmedlem af Kolding Handelsforening. Han døde 2. februar 1913 i Kolding. De Danske Provins-Handelsforeninger rejste 1915 et monument på hans gravsted i anerkendelse af hans arbejde for handelsskolesagen i Jylland.(Kolding Stadsarkiv).


Litteratur og kilder

  • P. Eliassen: Kolding fra Middelalder til Nutid, 1908-1910 genudgivet som bd. 1. Koldinghus, 1974 og bd. 2. Det gamle og nyere Kolding, 1975.
  • O.C.L. Espersen: Kolding Handelsforening 1871-1921, 1921.
  • Kraks Blå Bog 1910.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 99.4 Kaalund, Rasmus.