Petersminde

Fra KoldingWiki

Petersminde var et populært udflugts- og badeetablissement, der lå hvor der, hvor den første Svineryggen forbandt Nordre Havnevej med Fynsvej.

Sejlklubbens kapsejladser foregik med start- og mållinie ud for Petersminde, og stedets lysthus fungerede som dommerskib. Så tidligt som i 1872 foregik sejladserne ved Petersminde.

Langs jernbanelinien førte en cykel- og gangsti ud til badeanstalten "Lille Petersminde". Herudover var der også keglebane på stedet.

Litteratur og kilder

Kolding Folkeblad - 11-8-1872.