P.V.P. Berg

Fra KoldingWiki

P.V.P. Berg

Født: 1838

Død: 1914

Ægtefælle: -

Erhverv: Erhvervsmand, politiker

Peder Vraae Poulsen Berg (1838-1914) blev født den 17. september 1838 i Fjaltring sydvest for Lemvig som den yngste af 10 søskende, hvoraf den mest kendte blev folketingspolitiker Chresten Berg. Efter dannelsesophold på henholdsvis Oddense og Rødding Højskole kom P.V.P. Berg i slutningen af 1850erne ind til militæret, hvor han gjorde tjeneste ved ingeniørtropperne i 28 måneder. Da tjenestetiden var ovre, fortsatte P. V. P Berg som civilingeniør. Hans virke var omtrent lige så varieret, som de steder han kom. Et sted udførte han dræningsarbejder, et andet sted var det nivellering og landmåling, der beskæftigede ham, andre steder igen dige-, vandværks- og jernbaneanlæg.

Fra midten af 1880erne var det dog mest anlæg af private jernbaner, der optog P.V.P Berg. I 1892 udarbejdede han på anmodning fra den lokale jernbanekomité et udkast til en jernbane mellem Kolding og Egtved. I 1896 blev han ansat som ledende ingeniør på projektet og da Egtvedbanen stod færdig i 1898, blev han driftsbestyrer på banen - en stilling han bestred i 15 år. En af de ting, han bl.a. stod i spidsen for, var udskiftningen af banelegemets gamle træsveller med statsbanernes brugte stålsveller, hvilket sparede banen for en årlig udgift på ca. 5000 kr.

På trods af sin store interesse for jernbaner gjorde P. V. P Berg sig også bemærket inden for andre felter, ikke mindst inden for mejerisektoren, hvor han opfandt Kohaleholderen, Lactoskopet, Bueskalaen og Enhedsberegningen, hvorved mælken skulle afregnes efter flødeenheder.

P. V. P. Berg kæmpede hele sit liv for sine politiske synspunkter. Han var en varm fortaler for grundværdibeskatningen, og han agiterede ivrigt for den fri valgret.


Litteratur og kilder

  • B. Wilcke & P. Thomassen: Kolding-Egtved Jernbane, 1. udg, 1965.
  • Ib V. Andersen:Kolding-Egtved Jernbane 1898-1930, 1965.
  • Helge Kjerside: P.V.P. Berg og Kohaleholderen, Koldingbogen 2011.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 99.4.
  • Privatarkiv i Rigsarkivet.