N.A. Outzen

Fra KoldingWiki

Nicolai Andreasen Outzen

Født: 26. september 1851

Død: 20. oktober 1920

Ægtefælle: Henriette Outzen

Erhverv: Grosserer, Købmand


Nicolai Andreasen Outzen (f. 26-9-1851 - d. 20-10-1920), grosserer, købmand.

Født i Ribe som søn af landmand og værtshusholder Andreas Nissen Outzen og Ellen Marie Jensdatter.

Gift med Henriette Franziska Outzen, født Thiessen (f. 1854). Parret fik børnene; Ellen Anna Marie (f. 1876), Andres Henrik (f. 1878), Betsy (f. 1879) og Holger (f. 1883).

Nicolai Outzen grundlagde i 1881 en smør-, korn- og foderstofforretning i Haderslev. I 1898 blev han udvist til Danmark af Preussen, da man fandt ham "besværlig". Han slog sig ned i Kolding, hvor han for alvor opbyggede sin grossistvirksomhed. Outzen opkøbte virksomheden Chr. Rooses Korn og Foderstoffer, og efter få år overgik det, sammen med firmaet N.P. Stenderup, til Sydjysk Korn- og Foderstof-Kompagni, hvor Nicolai Outzen var direktør. Samtidigt førte sønnen, Andreas Henrik, afdelingen i Haderslev videre. Senere kom der også en afdeling i Christiansfeld, som sønnen Holger drev.

I en lang årrække ejede han ejendommen Vestergade 22. Han boede på sin gamle dage i "Villa Ora" på Fredericiavej.

Nicolai Outzen var byrådsmedlem i Kolding for Venstre 1903-1913, og medlem af Havneudvalget 1903-1916.

Derudover var han bl.a. formand for følgende: Kolding Handelsforening, Bankrådet for Kolding Låne- og Diskontokasse, samt Foreningen af Korn- og Foderstofhandlende i Jylland og Fyn.

Han var også bestyrelsesmedlem i Kolding Roklub og KIF

Litteratur og kilder


  • Kolding Folkeblad - 22-12-1909 og 18-6-1915.
  • Viborg Stifts-Tidende - 20-10-1920.
  • Horsens Social-Demokrat - 20-10-1920.
  • Ribe Stift-Tidende - 21-10-1920.
  • Erindringsartikler i Haderslev Samfundets Årsskrift 1934 – 1992.