Nørreskovskolen

Fra KoldingWiki
Nørreskovskolen, 1983. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.
Det vagte en vis utilfredshed fra blandt andet forældre, da det blev vedtaget at nedlægge den midlertidige skole, Nørreskovskolen, 1990. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Skolen blev oprettet i 1979 som aflastningsskole for Bramdrup skole. Bramdrupdam-kvarteret oplevede i 1970erne en stor tilflytning, så en ny skole var en nødvendighed. Valget stod for kommunen mellem at bygge nyt eller leje sig ind. Man valgte det sidste, hvorefter nogle rækkehuse på Julivænget og Januarvænget blev klasseværelser, skolens kontor og et lærerværelse. Skolen fik navnet Nørreskovskolen og var ét-sporet med børnehaveklasse og 1.-7.klasse.

Det var ikke kun skolens ydre rammer, der var utraditionelle. Også undervisningsformerne var anderledes. Således opererede skolen med moduler á 95 min. efterfulgt af 20-30 minutters pause. Ved siden af den mere traditionelle klasseundervisning benyttede skolen sig af særlige værkstedstimer, hvor børnene kunne prøve deres færdigheder af i praksis. F.eks. hjalp værkstedet Købmandsbutikken børnene til at agere i sociale sammenhænge kombineret med indlæring af matematik.

Skolen var en midlertidig løsning skabt til at aflaste presset på Bramdrup Skole. Alligevel vakte nedlæggelsen i 1991 utilfredshed, og en underskriftsindsamling mod skolens lukning blev gennemført. Det ændrede dog ikke byrådets beslutning. Skolen blev nedlagt, og eleverne rykkede over i Bramdrup Skole fra skoleåret 1991-1992.(Kolding Stadsarkiv)


Litteratur og kilder

  • Anders Malling Aaboer, Birgitte Dedenroth-Schou og Jens Åge S. Petersen: Folkeskolen i Kolding fra 1814 til i dag, Kolding Stadsarkiv, 2004.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 37.5 Nørreskovskolen.