Nørreport

Fra KoldingWiki

Porten, der lå for enden af Nørregade, udgjorde bygrænsen. Den byggedes omkring 1600 af rådmand Peder Helt og Jens Beck. Peder Helt skrev i rådskæmnerens bog, at porthuset står ”den ganske By til Ære og Gode. Der er fire boliger i portbygningen.

Nørreport var adgangen til Kolding fra nord – fra Vejle, Viborg og Ribe, og ”porten” var snarere en låge mellem to piller end en port, som det kan ses på en tegning af Fyhn fra 1827. I konsumtionsboden til højre for porten betaltes accise, senere kaldet konsumtion- en forbrugsafgift af forskellige levnedsmidler. Afgiften opkrævedes indtil 1850, da konsumtionen blev ophævet, og portene forsvandt. (Kolding Stadsarkiv)


Litteratur og kilder

  • J.J. Fyhn: Efterretninger om Kiøbstaden Kolding, København, 1848.
  • A. Ravnholt: Accise og Konsumtion, Vejle Amts Årbøger 1929.