Martin Thyge Jensen

Fra KoldingWiki

Martin Thyge Jensen (født 16. juni 1862, Skibet sogn - død 14. april 1931 Umbrella, Fredericiavej, Kolding) kunstdrejer og paraplyfabrikant. Medlem af ligningskommisssionen 1910-1920. Foreningsmand, medlem af Kolding Borgerlige Skydeselskab og Cykelklubben Old Boys

Drev i Østergade 11 forretning, Kolding Paraplyfabrik, fra slutningen af 1800'tallet.

Søn af møller Jørgen Jens Jensen og hustru Ellen Marie Vinkel. Gift 1893 med Agnes Løgstrup.