Marlene Borst Hansen

Fra KoldingWiki

Marlene B. Hansen (tidl. Lorentzen) (født 3. august 1974 i Kolding) er tidligere medlem af Kolding Byråd 2005-2011 for Det Radikale Venstre og Folketinget 2011-2015 for De Radikale Venstre. Herudover uddannet folkeskolelærer.

Marlene B. Hansen blev først uddannet som bankassistent fra Danske Bank, hvor hun arbejde fra 1995-1997. Efterfølgende valgte hun i 1997 valgte hun at uddanne sig som folkeskolelærer hos Haderslev Statsseminarium og afsluttede denne uddannelse i 2001. Hun blev ansat i 2001 på Bramdrup Skole i Kolding, hvor hun blev frem til 2010. Herefter arbejde hun på Lyshøjsskolen indtil 2011.

Hun blev indvalgt til Kolding Byråd i 2005. Marlene B. Hansen placerede sig hurtigt som et af byrådets toneangivende medlemmer, idet hun blev valgt som formand for kulturudvalget og fik sæde socialudvalget og uddannelsesudvalget samt i en række råd og nævn. Ved Henrik Larsens udtræden af byrådet blev hun tillige formand for uddannelsesudvalget og medlem af økonomiudvalget. Hun gav udtryk for, at hendes vigtigste fokuspunkter var at arbejde for at skabe en fællesskabsfølelse i den nye Kolding storkommune og placeringen af kommunen på det kulturelle danmarkskort. Hun genopstillede i 2009, og blev derved siddende i byrådet.

Fra 2009 var hun folketingskandidat for Det Radikale Venstre, og i 2011 blev hun valgt ind. Her agerede hun b.la. sundhedsordfører, psykiatriordfører, kulturordfører, idrætsordfører og indfødsretsordfører. Hun var i Folketinget indtil slutningen af 2015 hvor hun trådte tilbage som folketingskandidat og stoppede med at være politiker. Hun vendte dog kortvarigt tilbage fra 9. oktober 2017 til 31. juli 2018 som stedfortræder for Lotte Rod.

Litteratur og kilder