Marielundspavillonen

Fra KoldingWiki
Marielundspavillionen, ca. 1950. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

2. maj 1873 rejstes kransen på Marielunds pavillon, som blev indviet 13. juni samme år. Ejer var Forskønnelsesselskabet for Kolding og Omegn, som ønskede at skabe en udflugtsmulighed for byens borgere. I begyndelsen syntes stedet for langt væk fra byen, og det kneb med økonomien, men med byens vækst og de bedre transportmidler voksede publikum, og der kunne i 1895 bygges en større pavillon. I 1908 blev besluttet at opføre en helt ny musikpavillon, men først i 1919 blev den indviet. Efter denne udvidelse var der 800 siddepladser. Udvidelserne skete ofte med økonomisk støtte fra byens fremtrædende borgere.

Fra ca. 1910 til sidst i 1920erne var Marielund byens mest yndede udflugtsmål med mulighed for skøjteløb, koncerter og dans, men herefter gik udviklingen i byens forlystelsesliv i andre retninger.

Den mest kendte vært var J. C. Bølling, som Forskønnelsesselskabet antog som stedets første vært. Han var tidligere karl hos byens apoteker og havde giftet sig med apotekerens kokkepige. Bølling trak sig tilbage fra restaurationen i 1905. Restaurationens mest kendte gæst var digteren Holger Drachmann, som var Bøllings ven.

Restaurationen blev lukket i 1967. Bygningen var på dette tidspunkt nedslidt og blev nedrevet januar-februar 1968. I september 1991 blev der bygget en naturskole på stedet på én dag i forbindelse med Teknisk Skoleforenings 100-års jubilæum.


Litteratur og kilder

  • I.O. Brandorff: Marielund, Vejle Amts Årbøger 1926.
  • Axel Andersen: En glemt idyl: Marielund, Koldingbogen 1972.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 64.9.
  • Ludvig Thomsen: Selskabet til Kolding og Omegns Forskønnelse gennem 75 år, Kolding Folkeblad 30.3.1932.